zamówienia publiczne
- rok 2022

Dostawa energii elektrycznej na rok 2023 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2023

znak sprawy: OR.262.565.2022.ZP

Zobacz szczegóły

„Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r., z wyłączeniem wojewódzkich osób prawnych”

znak sprawy: OR.262.515.2022.ZP

termin składania ofert: 18.11.2022 r.  24.11.2022 r. do godz. 12:00

 

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej – szczegółowe informacje zostały zawarte w punkcie 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zobacz szczegóły

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych

znak sprawy: OR.262.500.2022.ZP

termin składania ofert: 18.11.2022 r.  24.11.2022 r.,  do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych

znak sprawy: OR.262.440.2022.ZP

termin składania ofert: 28.10.2022 r., do godz. 11:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachów w budynkach: przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi, przy ul. ks. Piotra Skargi 3 w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. 9-go Maja 50 w Łasku

znak sprawy: OR.262.438.2022.ZP

termin składania ofert: 20.10.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

prace remontowe mające na celu dostosowanie pomieszczeń, w związku z relokacją jednostek do Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.350.2022.ZP

termin składania ofert: 10.08.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej „Łobyczaj-TO” – Etap 1” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok

znak sprawy: OR.262.281.2022.ZP

termin składania ofert: 04.07.2022 r.  08.07.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.260.2022.ZP

termin składania ofert: 28.06.2022 r. , 04.07.2022 r., 07.07.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: ZP.262.190.2022

termin składania ofert: 20.05.2022 r., do godz. 10:00 

Zobacz szczegóły

wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie pomieszczeń na III p. budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim

znak sprawy: ZP.262.168.2022

termin składania ofert: 27.04.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie pomieszczeń biurowych na piętrach: X, XII i XIII w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: ZP.262.135.2022

termin składania ofert: 22.04.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

znak sprawy: ZP.262.085.2022

termin składania ofert: 14.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły