zamówienia publiczne
- rok 2022

Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachów w budynkach: przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi, przy ul. ks. Piotra Skargi 3 w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. 9-go Maja 50 w Łasku

znak sprawy: OR.262.438.2022.ZP

termin składania ofert: 20.10.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

prace remontowe mające na celu dostosowanie pomieszczeń, w związku z relokacją jednostek do Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.350.2022.ZP

termin składania ofert: 10.08.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej „Łobyczaj-TO” – Etap 1” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok

znak sprawy: OR.262.281.2022.ZP

termin składania ofert: 04.07.2022 r.  08.07.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.260.2022.ZP

termin składania ofert: 28.06.2022 r. , 04.07.2022 r., 07.07.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: ZP.262.190.2022

termin składania ofert: 20.05.2022 r., do godz. 10:00 

Zobacz szczegóły

wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie pomieszczeń na III p. budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim

znak sprawy: ZP.262.168.2022

termin składania ofert: 27.04.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie pomieszczeń biurowych na piętrach: X, XII i XIII w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: ZP.262.135.2022

termin składania ofert: 22.04.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

znak sprawy: ZP.262.085.2022

termin składania ofert: 14.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły