zamówienia publiczne
-

Usługi ochrony osób i mienia

znak sprawy: OR.262.210.2024.ZP

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie parkingu w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7 – II etap, w ramach realizacji zadania pn.: „Parking na miarę” (II etap) w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

znak sprawy: OR.262.190.2024.ZP

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

znak sprawy: OR.262.120.2024.ZP

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń toalet i pomieszczeń socjalnych, wymianie pionów i poziomów kanalizacyjnych oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.100.2024.ZP

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7

znak sprawy: OR.262.030.2024.ZP

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę w Kutnie filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi

znak sprawy: OR.262.010.2024.ZP

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania

 

 

Zobacz szczegóły

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych

znak sprawy: OR.262.500.2023.ZP

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie „patio” przed wejściem głównym do budynku przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.445.2023.ZP

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Limanowskiego 200, ul. Snycerskiej 8 i ul. Wielkopolskiej 70/72.

znak sprawy: OR.262.440.2023.ZP

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie uszkodzeń elewacji i tarasów w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.335.2023.ZP

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sali konferencyjnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2, w ramach realizacji zadania pn.: „Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej „Łobyczaj-TO” – ETAP 2″ w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok

znak sprawy: OR.262.332.2023.ZP

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie parkingu w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7 w ramach realizacji zadania pn.: „Parking na miarę” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok

znak sprawy: OR.262.330.2023.ZP

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sali konferencyjnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2, w ramach realizacji zadania pn.: „Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej „Łobyczaj-TO” – ETAP 2″ w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok

znak sprawy: OR.262.290.2023.ZP

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie parkingu w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7 w ramach realizacji zadania pn.: „Parking na miarę” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok

znak sprawy: OR.262.270.2023.ZP

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów w budynkach zlokalizowanych przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi i przy ul. ks. Piotra Skargi 3 w Piotrkowie Trybunalskim

znak sprawy: OR.262.274.2023.ZP

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych w obiekcie przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.260.2023.ZP

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Usługi ochrony osób i mienia

znak sprawy: OR.262.150.2023.ZP

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Dostawa energii elektrycznej na rok 2023 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2023

znak sprawy: OR.262.565.2022.ZP

Zobacz szczegóły

„Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r., z wyłączeniem wojewódzkich osób prawnych”

znak sprawy: OR.262.515.2022.ZP

termin składania ofert: 18.11.2022 r.  24.11.2022 r. do godz. 12:00

 

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej – szczegółowe informacje zostały zawarte w punkcie 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zobacz szczegóły

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych

znak sprawy: OR.262.500.2022.ZP

termin składania ofert: 18.11.2022 r.  24.11.2022 r.,  do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych

znak sprawy: OR.262.440.2022.ZP

termin składania ofert: 28.10.2022 r., do godz. 11:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachów w budynkach: przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi, przy ul. ks. Piotra Skargi 3 w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. 9-go Maja 50 w Łasku

znak sprawy: OR.262.438.2022.ZP

termin składania ofert: 20.10.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zobacz szczegóły

prace remontowe mające na celu dostosowanie pomieszczeń, w związku z relokacją jednostek do Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.350.2022.ZP

termin składania ofert: 10.08.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej „Łobyczaj-TO” – Etap 1” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok

znak sprawy: OR.262.281.2022.ZP

termin składania ofert: 04.07.2022 r.  08.07.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.260.2022.ZP

termin składania ofert: 28.06.2022 r. , 04.07.2022 r., 07.07.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: ZP.262.190.2022

termin składania ofert: 20.05.2022 r., do godz. 10:00 

Zobacz szczegóły

wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie pomieszczeń na III p. budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim

znak sprawy: ZP.262.168.2022

termin składania ofert: 27.04.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie pomieszczeń biurowych na piętrach: X, XII i XIII w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: ZP.262.135.2022

termin składania ofert: 22.04.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

znak sprawy: ZP.262.085.2022

termin składania ofert: 14.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ PN.: ZADANIE 1 – MODERNIZACJA DWORKU W BRONOWIE, ZADANIE 2 – „NA HERBATCE U MARII KONOPNICKIEJ. BRONÓW – NIC TU SIĘ NIEKOŃCZY, LECZ WSZYSTKO TRWA” W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2021 ROK

ZNAK SPRAWY: ZP.262.540.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.12.2021 R. DO GODZ. 10:00

 

Zobacz szczegóły

OPRACOWANIE PROJEKTU NAPRAWY USZKODZEŃ ELEMENTÓW FASADY ORAZ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 3 W ŁODZI

ZNAK SPRAWY: ZP.262.500.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.11.2021 R., DO GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZNAK SPRAWY: ZP.262.485.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.11.2021 R.24.11.2021 R., DO GODZ. 12:00

Zobacz szczegóły

USŁUGI SPRZĄTANIA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I TERENÓW ZIELONYCH

ZNAK SPRAWY: ZP.262.490.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.11.2021 R.  24.11.2021 R.,  25.11.2021 R., DO GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA PARTERU ORAZ WEJŚCIA DO BUDYNKU PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8 W ŁODZI

ZNAK SPRAWY: ZP.262.470.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2021 R., GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

OBSŁUGA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZNAK SPRAWY: ZP.262.391.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.09.2021 R., GODZ. 12:00

Zobacz szczegóły

DOSTAWA OPAŁU STAŁEGO TYPU EKOGROSZEK (WORKOWANEGO), WRAZ Z DOWOZEM I FIZYCZNYM ROZŁADUNKIEM (WNIESIENIEM DO MIEJSCA SKŁADOWANIA): BIAŁACZÓW 1, BRONÓW 6, ŁASK, UL. 9 MAJA 50

ZNAK  SPRAWY:  ZP.262.363.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  11.08.202R., 16.08.2021 R., GODZ. 12:00
Zobacz szczegóły

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: WYMIANA 2 SZT. DŹWIGÓW OSOBOWYCH NR 1 I NR 2 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 3

ZNAK SPRAWY: ZP.262.298.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.07.2021 R.  21.07.2021 R. DO GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ŁOWICZU – ETAP II”

ZNAK SPRAWY: ZP.262.240.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.06.2021 R.23.06.2021 R. DO GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY, WRAZ Z KONCEPCJĄ OBIEKTU, DLA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 67 W ŁODZI

ZNAK SPRAWY: ZP.262.147.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.04.2021 R., DO GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

PRZEPROWADZENIE PIĘCIOLETNICH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH

ZNAK SPRAWY: ZP.262.140.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.04.2021 R., DO GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

PRZEPROWADZENIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH

ZNAK SPRAWY: ZP.262.139.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.04.2021 R., DO GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

PRACE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU ELEWACJI ORAZ BALUSTRAD NA KONDYGNACJI 2, 12 I 16 W BUDYNKU, PRZY UL. SIENKIEWICZA 3 W ŁODZI

ZNAK SPRAWY: ZP.262.141.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.04.2021 R., DO GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRÓB SZCZELNOŚCI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

ZNAK SPRAWY: ZP.262.125.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.04.2021 R., DO GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

PRZEPROWADZENIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW (KONTROLI) TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

ZNAK SPRAWY: ZP.262.110.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.03.2021 R., GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

KONSERWACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH, DŹWIGU TOWAROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ DO PRZEMIESZCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZNAK SPRAWY: ZP.262.091.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.03.2021 R., GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

WYKONANIE PIĘCIOLETNICH PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ

ZNAK SPRAWY: ZP.262.065.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.02.2021 R. DO GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I FOTOWOLTAICZNEJ

ZNAK SPRAWY: ZP.262.026.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.02.2021 R., GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

KONSERWACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZNAK SPRAWY:  ZP.262.025.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  03.02.2021 R., GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

KONSERWACJA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

ZNAK SPRAWY: ZP.262.015.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.01.2021 R., GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

KONSERWACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ZNAK SPRAWY: ZP.262.007.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.01.2021 R., GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

KONSERWACJA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN) WRAZ Z SYSTEMAMI KONTROLI DOSTĘPU (SKD) ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV)

ZNAK SPRAWY: ZP.262.005.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.01.2021 R., GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZNAK SPRAWY:  ZP.262.004.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  20.01.2021 R., GODZ. 10:00

Zobacz szczegóły