zamówienia publiczne
- rok 2022

Dostawa energii elektrycznej na rok 2023 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2023

znak sprawy: OR.262.370.2022.ZP

termin składania ofert: 28.10.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły