Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nieruchomości przy ul. Nowobielańskiej 61 w Skierniewicach

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nieruchomości przy ul. Nowobielańskiej 61 w Skierniewicach

28.02.2020

ZNAK SPRAWY: ZP.262.087.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.03.2020 R.   11.03.2020 r., GODZ. 10:00

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiającego, przesunięcie terminu składania ofert Dla niesłyszących