Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Zapytania ofertowe

Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z koncepcją obiektu, dla nieruchomości znajdującej się przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi

02.04.2021

znak sprawy: ZP.262.147.2021

termin składania ofert: 12.04.2021 r., do godz. 10:00

Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów budowlanych

01.04.2021

znak sprawy: ZP.262.140.2021

termin składania ofert: 09.04.2021 r., do godz. 10:00

Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych

01.04.2021

znak sprawy: ZP.262.139.2021

termin składania ofert: 09.04.2021 r., do godz. 10:00

Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego oraz prób szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

24.03.2021

znak sprawy: ZP.262.125.2021

termin składania ofert: 01.04.2021 r., do godz. 10:00

Przeprowadzenie rocznych przeglądów (kontroli) technicznej sprawności przewodów kominowych

17.03.2021

znak sprawy: ZP.262.110.2021

termin składania ofert: 25.03.2021 r., godz. 10:00

Dla niesłyszących