Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: „Maria Konopnicka inspiracją kulturową Województwa Łódzkiego. Rewaloryzacja parku w Bronowie” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok „Łódzkie na plus”

Wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: "Maria Konopnicka inspiracją kulturową Województwa Łódzkiego. Rewaloryzacja parku w Bronowie" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok "Łódzkie na plus"

07.09.2020Dla niesłyszących