Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” – Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15

usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15

10.12.2020

logo Roosevelta.png (58 KB)

ZNAK SPRAWY: ZP.262.651.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.12.2020 r., godz. 10:00

Załącznik nr 6 do siwz - Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 wraz z odpowiedziami na zapytania, które wpłynęły w trakcie przeprowadzania postępowania oraz dokonaną zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Załączniki:
Zał. 9.1. do Opisu przedmiotu zamówienia-1
Zał. 9.1. do Opisu przedmiotu zamówienia-2
Zał. 9.2. do Opisu przedmiotu zamówienia-1
Zał. 9.2. do Opisu przedmiotu zamówienia-2
Zał. 9.3. - 9.17. do Opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwzDla niesłyszących