07.06.2022 Tryby podstawowe, pozostałe postępowania

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.260.2022.ZP

termin składania ofert: 28.06.2022 r. , 04.07.2022 r., 07.07.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz

Przedłużenie terminu składania ofert, zmiana treści SWZ

Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz

Odpowiedzi na pytania, przedłużenie terminu składania ofert, zmiana treści SWZ

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania)

Pobierz