05.04.2022 Tryby podstawowe, pozostałe postępowania

wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie pomieszczeń biurowych na piętrach: X, XII i XIII w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: ZP.262.135.2022

termin składania ofert: 22.04.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania)

Pobierz