29.09.2022 Tryby podstawowe, pozostałe postępowania

Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachów w budynkach: przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi, przy ul. ks. Piotra Skargi 3 w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. 9-go Maja 50 w Łasku

znak sprawy: OR.262.438.2022.ZP

termin składania ofert: 20.10.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania

Pobierz