08.11.2022 Tryby podstawowe, pozostałe postępowania

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych

znak sprawy: OR.262.500.2022.ZP

termin składania ofert: 18.11.2022 r.  24.11.2022 r.,  do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, przedłużenie terminu składania ofert

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - korekta

Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania)

Pobierz