04.03.2022 Tryby podstawowe, pozostałe postępowania

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

znak sprawy: ZP.262.085.2022

termin składania ofert: 14.03.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

SWZ - Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Pobierz

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiającego

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz