22.02.2022 Zapytania ofertowe

Roczne przeglądy (kontrole) technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z ich oczyszczeniem

znak sprawy: ZP.262.070.2022

termin składania ofert: 03.03.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe - roczne przeglądy kominowe wraz z ich oczyszczeniem

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz