13.04.2022 Zapytania ofertowe

Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej

znak sprawy: ZP.262.177.2022

termin składania ofert: 21.04.2022 r., do godz. 10:00 

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe - Przeglądy 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz