03.03.2022 Zapytania ofertowe

Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów budowlanych

znak sprawy: ZP.262.080.2022

termin składania ofert: 11.03.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe - pięcioletnie przeglądy budowlane

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz