22.07.2022 Tryby podstawowe, pozostałe postępowania

prace remontowe mające na celu dostosowanie pomieszczeń, w związku z relokacją jednostek do Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.350.2022.ZP

termin składania ofert: 10.08.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania)

Pobierz