14.10.2022 Tryby podstawowe, pozostałe postępowania

opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych

znak sprawy: OR.262.440.2022.ZP

termin składania ofert: 28.10.2022 r., do godz. 11:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania)

Pobierz