10.11.2022 Tryby podstawowe, pozostałe postępowania

„Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r., z wyłączeniem wojewódzkich osób prawnych”

znak sprawy: OR.262.515.2022.ZP

termin składania ofert: 18.11.2022 r.  24.11.2022 r. do godz. 12:00

 

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej – szczegółowe informacje zostały zawarte w punkcie 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmiana swz, przedłuzenie terminu składania ofert

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz