27.09.2022 Przetargi

Dostawa energii elektrycznej na rok 2023 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2023

znak sprawy: OR.262.370.2022.ZP

termin składania ofert: 28.10.2022 r., 08.11.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz

Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści SWZ, przedłużenie terminu składania ofert

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pobierz