28.12.2022 Przetargi

Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej (PPE), znajdujących się na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

znak sprawy: OR.262.610.2022.ZP

termin składania ofert: 24.01.2023 r.,  30.01.2023 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz

Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści SWZ, przedłużenie terminu składania ofert

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz