22.03.2022 Zapytania ofertowe

Usługi konserwacji instalacji bezpieczeństwa pożarowego

znak sprawy: ZP.262.128.2022

termin składania ofert: 28.03.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe - konserwacja instalacji bezpieczeństwa pożarowego

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz