04.05.2021 Przetargi

USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

ZNAK SPRAWY: ZP.262.194.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.05.2021 R., DO GODZ. 09:00

Pliki do pobrania

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Pobierz

KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Pobierz

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WYNIKU POSTĘPOWANIA)

Pobierz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WYNIKU POSTĘPOWANIA)

Pobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pobierz

ZAŁĄCZNIKI

Pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Pobierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pobierz