31.03.2021 Tryby podstawowe, pozostałe postępowaniaZapytania ofertowe

PRACE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU ELEWACJI ORAZ BALUSTRAD NA KONDYGNACJI 2, 12 I 16 W BUDYNKU, PRZY UL. SIENKIEWICZA 3 W ŁODZI

ZNAK SPRAWY: ZP.262.141.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.04.2021 R., DO GODZ. 10:00

Pliki do pobrania

KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Pobierz

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Pobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pobierz

ZAŁĄCZNIKI

Pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Pobierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pobierz