Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac zabezpieczających budynki, będące w zarządzaniu Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zlokalizowane na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159

Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac zabezpieczających budynki, będące w zarządzaniu Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zlokalizowane na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159

02.10.2020

znak sprawy: ZP.262.515.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.10.2020, GODZ. 10:00Dla niesłyszących