Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargu nieograniczonego pn.: Usługi ubezpieczenia floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

Przetargu nieograniczonego pn.: Usługi ubezpieczenia floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

30.10.2019
znak sprawy: ZP.262.530.2019
 
Termin składania ofert:  13.11.2019 r. do godz. 12:00
Nowy termin składania ofert: 20.11.2019 r. do godz. 12.00
 
 
 
 

“Załączniki o charakterze poufnym:

Załącznik nr 1 do siwz – Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 do siwz – Wykaz pojazdów

 

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać, zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ - poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazanej osoby uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami – wskazanej w Rozdziale IX niniejszej SIWZ.

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.”Dla niesłyszących