Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji monitoringu zewnętrznego oraz czujek ruchu w budynku Kolegium Nauczycielskiego położonym w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja systemu monitoringu i kontroli dostępu na nieruchomościach Województwa Łódzkiego"

27.09.2018
znak sprawy: ZP.262.482.2018
 
termin składania ofert: 12.10.2018 r., godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 8d

04.09.2018
Znak sprawy: ZP.262.454.2018
Termin składania ofert: 21.09.2018 r., godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku do przepisów p.poż. oraz wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej z rekuperacją pomieszczeń bursy - działka nr 28/1 obręb 13 w Tomaszowie Mazowieckim

04.09.2018
znak sprawy: ZP.262.447.2018
termin składania ofert: 19.09.2018 r., godz. 10:00
 

Modernizacja izolacji pionowej i poziomej fundamentów wraz z montażem systemu odwodnienia na nieruchomości położonej w Skierniewicach ul. Batorego 64D

14.08.2018
Znak sprawy: ZP.262.415.2018
Termin składania ofert: 30.08.2018 r., godz. 10:00

Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii (PPE) zlokalizowanych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

20.07.2018

znak sprawy: ZP.262.371.2018

termin składania ofert: 31.07.2018 r., godz. 10:00

termin składania ofert: 02.08.2018 r.  do godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań do siwz wraz z odpow. zamawiającego, zmiana siwz, przedłużenie terminu składania ofert

Dla niesłyszących