Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

Usługi ochrony osób i mienia w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.

06.02.2018
znak sprawy: ZP.262.41.2018
Data składania ofert: 14.02.2018 r. godz. 10.00.

Przetarg nieograniczony – Usługi – Ubezpieczenie Województwa Łódzkiego.

09.10.2017
Część poufna SIWZ (Załączniki nr 1-5) dostępna na stronie www.eib.com.pl
 Zmiana treści SIWZ (część poufna) – dostępna na stronie www.eib.com.pl 
Data składania ofert: 17.11.2017 r. godz. 12.00.
Data składania ofert: 24.11.2017 r. godz. 12.00.
Data składania ofert: 29.11.2017 r. godz. 12.00.
Część poufna SIWZ (Załączniki nr 1-5) dostępna na stronie www.eib.com.pl

Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane – Remont łazienek i pomieszczeń WC wraz z remontem schodów wejściowych – Łowicz, ul. Ułańska 2

11.09.2017

Data składania ofert: 26.09.2017 r. godz. 10.00.

Dla niesłyszących