Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

Usługi ochrony osób i mienia

05.12.2018

Znak sprawy: ZP.262.502.2018,

termin składania ofert: 08.11.2018 r., godz. 10:00.

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych

05.12.2018
znak sprawy: ZP.262.501.2018
 termin składania ofert: 22.11.2018 r., godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji monitoringu zewnętrznego oraz czujek ruchu w budynku Kolegium Nauczycielskiego położonym w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja systemu monitoringu i kontroli dostępu na nieruchomościach Województwa Łódzkiego"

27.09.2018
znak sprawy: ZP.262.482.2018
 
termin składania ofert: 12.10.2018 r., godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 8d

04.09.2018
Znak sprawy: ZP.262.454.2018
Termin składania ofert: 21.09.2018 r., godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku do przepisów p.poż. oraz wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej z rekuperacją pomieszczeń bursy - działka nr 28/1 obręb 13 w Tomaszowie Mazowieckim

04.09.2018
znak sprawy: ZP.262.447.2018
termin składania ofert: 19.09.2018 r., godz. 10:00
 
Dla niesłyszących