Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

„Integracyjny plac zabaw „Kraina Radości” w Sokolnikach Lesie" w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok

16.07.2018
znak sprawy: ZP.262.355.2018
termin składania ofert: 01.08.2018 r., godz. 10:00

Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – zadanie 14 – Kompleksowa Rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim

10.07.2018
znak sprawy: ZP.262.328.2018
termin składania ofert: 18.07.2018 r., godz. 10:00

Modernizacja izolacji pionowej i poziomej fundamentów wraz z montażem systemu odwodnienia na nieruchomości położonej w Skierniewicach ul. Batorego 64D

28.06.2018
znak sprawy: ZP.262.343.2018
termin składania ofert: 13.07.2018 r., godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 8d

26.06.2018
znak sprawy: ZP.262.329.2018
termin składania ofert: 11.07.2018 r., godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku do przepisów p.poż. oraz wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej z rekuperacją pomieszczeń bursy - działka nr 28/1 obręb 13 w Tomaszowie Mazowieckim

20.06.2018
znak sprawy: ZP.262.320.2018
termin składania ofert: 05.07.2018 r., godz. 10:00
Dla niesłyszących