Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

Przetargu nieograniczonego pn.: Usługi ubezpieczenia floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

30.10.2019
znak sprawy: ZP.262.530.2019
 
Termin składania ofert:  13.11.2019 r. do godz. 12:00
Nowy termin składania ofert: 20.11.2019 r. do godz. 12.00
 
 
 
 

“Załączniki o charakterze poufnym:

Załącznik nr 1 do siwz – Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 do siwz – Wykaz pojazdów

 

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać, zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ - poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazanej osoby uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami – wskazanej w Rozdziale IX niniejszej SIWZ.

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.”

Postępowanie pn.: Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych

18.10.2019

znak sprawy: ZP.262.492.2019

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:   2019/S  202-491853

termin składania ofert: 19.11.2019 r., godz. 10:00

miniPortal - strona główna - link do strony internetowej

miniPortal- strona informacyjna - link do strony internetowej

miniPortal - Szyfrowanie ofert - film instruktażowy (link)

miniPortal - Złożenie oferty - film instruktażowy (link)

miniPortal - Zmiana / wycofanie oferty - film instruktażowy (link)

miniPortal - Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - film instruktażowy (link)

Postępowanie na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 8d

27.09.2019
znak sprawy: ZP.262.473.2019
 
termin składania ofert: 14.10.2019 r., godz. 10:00

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

27.09.2019

znak sprawy: ZP.262.470.2019

termin składania ofert: 15.10.2019 r., godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 8d

06.09.2019
znak sprawy: ZP.262.420.2019
 
termin składania ofert: 23.09.2019 r., godz. 10:00
 
Nowy termin składania ofert: 25.09.2019 r., godz. 10:00
Dla niesłyszących