Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac zabezpieczających budynki, będące w zarządzaniu Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zlokalizowane na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159

02.10.2020

znak sprawy: ZP.262.515.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.10.2020, GODZ. 10:00

Wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: "Maria Konopnicka inspiracją kulturową Województwa Łódzkiego. Rewaloryzacja parku w Bronowie" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok "Łódzkie na plus"

07.09.2020

Usługi stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, w tym monitorowania sygnałów z SSWiN, świadczone na nieruchomości zarządzanej przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 2, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, ul. Zamkowej 24

10.07.2020

znak sprawy: ZP.262.357.2020

termin składania ofert: 20.07.2020 r., godz. 10:00

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dla niesłyszących