Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

Realizacja zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu" w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019 - etap 1

23.07.2019

znak sprawy: ZP.262.365.2019

termin składania ofert: 07.08.2019 R., godz. 10.00

Usługi ubezpieczenia Województwa Łódzkiego

18.01.2019

znak sprawy: ZP.262.030.2019

Nowy termin składania ofert: 20.02.2019 r. do godz. 12.00

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Zmiana tresci SIWZ_przedluzenie terminu skladania ofert

Zalacznik nr 4a po modyfikacji - formularz ofertowy (Pakiet 1) - w formacie edytowalnym

Zalacznik nr 4b po modyfikacji - formularz ofertowy (Pakiet 2) - w formacie edytowalnym

 

Nowy termin składania ofert: 19.02.2019 r. do godz. 12.00

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Odpowiedzi na pytania_zmiana tresci SIWZ_przedluzenie terminu skladania ofert

Zalacznik nr 3c po modyfikacji - wzor umowy dla Pakietu 3 (2)

Zalacznik nr 4a po modyfikacji - formularz ofertowy (Pakiet 1) - w formacie edytowalnym

 

Termin składania ofert:  30.01.2019 r. do godz. 12:00

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Zmiana tresci SIWZ, przedluzenie terminu skladania ofert

Załączniki o charakterze poufnym:

Załącznik nr 1 do siwz – Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 do siwz – Wykaz miejsc ubezpieczenia i sum ubezpieczenia budynków

Załącznik nr 9 do siwz – Wykaz sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 10 do siwz – Szkodowość

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazanej osoby uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami – wskazanej w Rozdziale IX niniejszej SIWZ.

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.”

Usługi ochrony osób i mienia

05.12.2018

Znak sprawy: ZP.262.502.2018,

termin składania ofert: 08.11.2018 r., godz. 10:00.

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych

05.12.2018
znak sprawy: ZP.262.501.2018
 termin składania ofert: 22.11.2018 r., godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji monitoringu zewnętrznego oraz czujek ruchu w budynku Kolegium Nauczycielskiego położonym w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja systemu monitoringu i kontroli dostępu na nieruchomościach Województwa Łódzkiego"

27.09.2018
znak sprawy: ZP.262.482.2018
 
termin składania ofert: 12.10.2018 r., godz. 10:00
Dla niesłyszących