Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

"Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - zadanie 14 – Kompleksowa Rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim"

29.03.2018

Usługi ubezpieczenia Województwa Łódzkiego

01.03.2018

ZP.262.117.2018.

Termin składania ofert:  09.03.2018 r. do godz. 12:00

Termin składania ofert:  13.03.2018 r. do godz. 12:00

Załączniki o charakterze poufnym:

Załącznik nr 1 – Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 9 – Wykaz miejsc ubezpieczenia i sum ubezpieczenia budynków

Załącznik nr 10 – Wykaz sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 11 –  Wykaz budynków nieeksploatowanych

Załącznik nr 12 – Szkodowość

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazanej osoby uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami – wskazanej w Rozdziale IX niniejszej SIWZ.

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

Odpowiedzi na zapytania/zmiana treści siwz/przedłużenie terminu skladania ofert 08.03.208

Ogloszenie o zmianie ogloszenia 08.03.2018

Załącznik nr 4a - formularz ofertowy (Pakiet 1)-po modyfikacji_wersja edytowalna 08.03.2018

Usługi ochrony osób i mienia w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.

06.02.2018
znak sprawy: ZP.262.41.2018
Data składania ofert: 14.02.2018 r. godz. 10.00.
Dla niesłyszących