Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadań pn.: zadanie 1 - Modernizacja Dworku w Bronowie, zadanie 2 - „Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów - nic tu się niekończy, lecz wszystko trwa” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok

01.12.2021

znak sprawy: ZP.262.540.2021
termin składania ofert: 16.12.2021 r. do godz. 10:00

ZAŁĄCZNIKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

10.11.2021

znak sprawy: ZP.262.485.2021

termin składania ofert: 19.11.2021 r., 24.11.2021 r., do godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SWZ, przedłużenie terminu składania ofert

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

WYKONAWCA INFORMACJE O CHARAKTERZE POUFNYM MOŻE UZYSKAĆ POPRZEZ ZAWNIOSKOWANIE O ICH PRZESŁANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - szczegółowe informacje OKREŚLONE W PKT 5 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAŁĄCZNIKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych

10.11.2021
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAŁĄCZNIKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3

30.06.2021

wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu - etap II”

01.06.2021
Dla niesłyszących