Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i międzynarodowych kosztów leczenia Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

29.12.2020

znak sprawy: ZP.262.705.2020

termin składania ofert: 04.02.2021 r. , godz. 10:00

 

Załączniki o charakterze poufnym:

Załącznik nr 6 - Opis  przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 6A - Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I zamówienia;

Załącznik nr 6B -  Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ II zamówienia;

Załącznik nr 6C - Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ III zamówienia;

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – Informacje o Zamawiającym, Ubezpieczającym, Ubezpieczonych;

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz Ubezpieczonych;

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie sum ubezpieczenia mienia
do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;

Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz budynków;

Załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz budowli;

Załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie danych do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

Załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 10 000 zł;

Załącznik nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia – Szkodowość.

 

WYKONAWCA INFORMACJE O CHARAKTERZE POUFNYM MOŻE UZYSKAĆ POPRZEZ ZAWNIOSKOWANIE O ICH PRZESŁANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - WZÓR WNIOSKU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ.

 

MiniPortal - Instrukcja użytkownika systemu  - link do strony internetowej

ZAŁĄCZNIKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15

10.12.2020

logo Roosevelta.png (58 KB)

ZNAK SPRAWY: ZP.262.651.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.12.2020 r., godz. 10:00

Załącznik nr 6 do siwz - Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 wraz z odpowiedziami na zapytania, które wpłynęły w trakcie przeprowadzania postępowania oraz dokonaną zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Załączniki:
Zał. 9.1. do Opisu przedmiotu zamówienia-1
Zał. 9.1. do Opisu przedmiotu zamówienia-2
Zał. 9.2. do Opisu przedmiotu zamówienia-1
Zał. 9.2. do Opisu przedmiotu zamówienia-2
Zał. 9.3. - 9.17. do Opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

09.12.2020

znak sprawy: ZP.262.650.2020

termin składania ofert: 17.12.2020 r. godz. 10:00

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

19.11.2020

znak sprawy: ZP.262.600.2020

termin składania ofert: 30.11.2020 r., godz. 10:00

Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

04.11.2020

ZNAK SPRAWY: ZP.262.585.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.11.2020 R., GODZ. 12:00, 25.11.2020 R., GODZ. 12:00

 

585 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

585 - Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz, przedłużenie terminu składania ofert


ZAŁĄCZNIKI O CHARAKTERZE POUFNYM:

ZAŁĄCZNIK NR 6 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Wykaz Ubezpieczonych

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Wykaz pojazdów

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Szkodowość

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej, zgodnie z  Rozdziałem III SIWZ.
Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 7 do siwz.
Adres mailowy osób uprawnionych przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami został wskazany w rozdziale I siwz
przetargi.dujsp@np.com.pl

Dla niesłyszących