Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu - etap II”

01.06.2021

znak sprawy: ZP.262.240.2021

termin składania ofert: 18.06.2021 r., 23.06.2021 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania, przedłużenie terminu składania ofert

ZAŁĄCZNIKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prace budowlane polegające na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12 i 16 w budynku, przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi

31.03.2021

Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i międzynarodowych kosztów leczenia Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

29.12.2020

znak sprawy: ZP.262.705.2020

termin składania ofert: 04.02.2021 r. , godz. 10:00, 16.02.2021 r., godz. 10:00

 

Zmiana ogloszenia o zamówieniu - 2021-OJS023-056494

Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz, przedłużenie terminu składania ofert

 

Załączniki o charakterze poufnym:

Załącznik nr 6 - Opis  przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 6A - Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I zamówienia;

Załącznik nr 6B -  Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ II zamówienia;

Załącznik nr 6C - Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ III zamówienia;

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – Informacje o Zamawiającym, Ubezpieczającym, Ubezpieczonych;

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz Ubezpieczonych;

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie sum ubezpieczenia mienia
do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;

Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz budynków;

Załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz budowli;

Załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie danych do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

Załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 10 000 zł;

Załącznik nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia – Szkodowość.

 

WYKONAWCA INFORMACJE O CHARAKTERZE POUFNYM MOŻE UZYSKAĆ POPRZEZ ZAWNIOSKOWANIE O ICH PRZESŁANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - WZÓR WNIOSKU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ.

 

MiniPortal - Instrukcja użytkownika systemu  - link do strony internetowej

usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15

10.12.2020

logo Roosevelta.png (58 KB)

ZNAK SPRAWY: ZP.262.651.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.12.2020 r., godz. 10:00

Załącznik nr 6 do siwz - Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 wraz z odpowiedziami na zapytania, które wpłynęły w trakcie przeprowadzania postępowania oraz dokonaną zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Załączniki:
Zał. 9.1. do Opisu przedmiotu zamówienia-1
Zał. 9.1. do Opisu przedmiotu zamówienia-2
Zał. 9.2. do Opisu przedmiotu zamówienia-1
Zał. 9.2. do Opisu przedmiotu zamówienia-2
Zał. 9.3. - 9.17. do Opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz

Dla niesłyszących