Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

21.10.2021

ZNAK SPRAWY: ZP.262.470.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2021 R., GODZ. 10:00Dla niesłyszących