Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Zamówienia publiczne

"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15

25.09.2020
ZAŁĄCZNIKI TREŚĆ ZAPYTANIA

Wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: "Maria Konopnicka inspiracją kulturową Województwa Łódzkiego. Rewaloryzacja parku w Bronowie" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok "Łódzkie na plus"

07.09.2020

Obsługa kotłów centralnego ogrzewania

04.09.2020

znak sprawy: ZP.262.457.2020

termin składania ofert: 11.09.2020 r., do godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia i monitoringu na działce nr 1169 obręb Sokolniki Las przy ul. Ozorkowskiej 53

02.09.2020

znak sprawy: ZP.262.440.2020

termin składania ofert: 15.09.2020 r., do godz. 10:00, 23.09.2020 r., do godz. 10:00

 

440 - Zmiana treści zapytania ofertowego, przedłużenie terminu składania ofert

WYKONANIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH

02.09.2020

ZNAK SPRAWY: ZP.262.453.2020
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.09.2020 R. DO GODZ. 10:00

Dla niesłyszących