Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Nieruchomości do sprzedaży

Opoczno, Zakątna 6

08.09.2017
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość będąca własnością Województwa Łódzkiego, położona w Opocznie, przy ul. Zakątnej 6, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 24/4, w obrębie geodezyjnym 11, o powierzchni 0,1151 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie prowadzi księgę wieczystą nr PT1O/00037400/7.
Przetarg Ustny Nieograniczony
DATA PRZETARGU
17.10.2017
CENA WYWOŁAWCZA
200.000 zł
WARUNKI PRZETARGU OGŁOSZENIE

Łódź, ul. Pomorska 54

09.08.2017

Przedmiotem sprzedaży jest będąca własnością Województwa Łódzkiego nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka gruntu o powierzchni 0,0778 ha, oznaczona numerem 248/3 w obrębie geodezyjnym S-1 miasta Łodzi, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00239262/2.


przetarg ustny nieograniczony
DATA PRZETARGU
16.10.2017
CENA WYWOŁAWCZA
1.700.000 zł

Mierzyn 64A, gm. Rozprza

26.07.2017

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 64A, gm. Rozprza


przetarg ustny nieograniczony
DATA PRZETARGU
02.10.2017
CENA WYWOŁAWCZA
950.000 zł

Opoczno, Zakątna 6

21.06.2017

Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość będąca własnością Województwa Łódzkiego, położona w Opocznie, przy ul. Zakątnej 6, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 24/4, w obrębie geodezyjnym 11, o powierzchni 0,1151 ha


przetarg ustny nieograniczony
DATA PRZETARGU
25.07.2017
CENA WYWOŁAWCZA
300.000 zł

Mierzyn 64A, gm. Rozprza

30.03.2017

Powierzchnia łączna działek wynosi. 1,4832 ha

1. Budynek wielofunkcyjny „wodomistrzówki”; murowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony, ze zróżnicowanym poziomem posadzki parteru. powierzchnia zabudowy 540 m2 powierzchnia użytkowa 1135 m2 .

2. Budynek portierni; murowany, parterowy. Połączony jest instalacjami specjalnymi (sygnalizacji p-poż i alarmowej) z budynkiem wielofunkcyjnym „wodomistrzówki” powierzchnia zabudowy 54,1 m2 powierzchnia użytkowa 35,9 m2 .

3. Budynek arażowo – pomocniczy; parterowy o konstrukcji mieszanej, przykryty blachą. powierzchnia zabudowy 127,5 m2 powierzchnia użytkowa 110,5 m2

Wadium: 15.500 zł, termin wniesienia wadium: 30 maja 2017


przetarg ustny nieograniczony
DATA PRZETARGU
05.06.2017
CENA WYWOŁAWCZA
1.550.000 złDla niesłyszących