Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali niemieszkalnych i części ogrodzenia, usytuowanych na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali niemieszkalnych i części ogrodzenia, usytuowanych na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

06.05.2021

ustny nieograniczony
DATA PRZETARGU
08.06.2021
CENA WYWOŁAWCZA
7 zł/m2, 23 zł/m2, 26 zł/m2
WARUNKI PRZETARGU OGŁOSZENIEDla niesłyszących