Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO I BIBLIOTEKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI C.O.

WARTOŚĆ PROJEKTU
2.207.115,00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA
1.510.035,56 PLN

Krótki Opis projektu

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO I BIBLIOTEKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI C.O. WPISUJE SIĘ W TYPY PROJEKTÓW ZGODNIE Z PKT. 9 DLA DZIAŁANIE IV.2 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014–2020  TZN. GŁĘBOKĄ MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA TYCH OBIEKTÓW NA ENERGOOSZCZĘDNE:

  • OCIEPLENIE OBIEKTU,
  • WYMIANA OKIEN ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH,
  • WYMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH, SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI,
  • MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH,

CELEM PROJEKTU JEST POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO, ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ PODNIESIENIE STANDARDÓW OCHRONY ZDROWIA POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA.

ZAKRES PROJEKTU JEST ZGODNY Z PRZEPROWADZONYM AUDYTEM  ENERGETYCZNYM.

W HARMONOGRAMIE RZECZOWO–FINANSOWYM WYMIENIA SIĘ KATEGORIE KOSZTÓW:

  • ZAD.1: PRZYGOTOWANIE PROJEKTU: INWENTARYZACJA BUDYNKÓW WRAZ Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA i TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW,
  • ZAD.2: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; BUDYNEK GŁÓWNY- PIWNICE, ŚCIANY I OCIEPLENIE NADZIEMIA, DACH, DACH NAD WEJŚCIEM, SCHODY I POCHYLNIE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
  • ZAD.3: ZASILANIE KOTŁOWNI, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA, C.O., C.W.U.
  • ZAD.4: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; BIBLIOTEKA – ŚCIANY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY I OCIEPLENIE NADZIEMIA, DACH.
  • ZAD.5: KOSZTY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTEM, W TYM PROMOCJA I NADZÓR INWESTORSKI.

KOSZTY CAŁKOWITE PROJEKTU BRUTTO WYNOSZĄ 2.207.115,01 PLN.

GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UŻYTKOWNICY BUDYNKÓW (ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM TO 170 OSÓB). Z EFEKTÓW PROJEKTU SKORZYSTAJĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. ZGODNIE ZE STUDIUM WYKONALNOŚCI TO 64 893 OSÓB (2013R.).

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W OKRESIE OD 24.07.2015 DO 30.10.2017

Cel i uzasadnienie projektu.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wskaźniki Produktu:

Wskaźniki Rezultatu:

Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju:

Zgodność projektu z polityką równych szans kobiet i mężczyzn

Zgodność projektu z polityką KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dla niesłyszących