Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi (CKU SWŁ w Łodzi) realizuje projekt „MODERNIZACJA PRACOWNI ZAWODOWYCH CKU SWŁ W ŁODZI ODPOWIEDZIĄ NA OCZEKIWANIA RYNKU PRACY” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Ogólna wartość projektu to 918101,00 zł.
KWOTA DOFINANSOWANIA
wydatki kwalifikowalne wynoszą 746 423,58 zł.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w CKU SWŁ w Łodzi. Działania w projekcie koncentrują się na dostosowaniu kształcenia do aktualnych potrzeb i oczekiwań regionalnego rynku pracy oraz zbliżeniu warunków kształcenia do rzeczywistych warunków pracy. Projekt zakładał dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które powinny w jak najpełniejszym stopniu mieć możliwość uczestniczenia we wszelkich formach edukacji.

Zakres prac

Link do strony projektu:

Dla niesłyszących