o projekcie

06.12.2021

Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Wartość projektu

2,2 mln złotych

Kwota dofinansowania

ponad 1,5 mln złotych

Start projektu

2015

Koniec projektu

XII.2017

I. Tytuł projektu .

Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Ocieplenie ścian zewnętrznych dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.

 

II. Cel projektu:

– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a co za tym idzie poprawa jakości środowiska,

-zmniejszenie zapotrzebowania na energię,

-obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych,

-ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych,

-redukcja ubytków ciepła z budynku głównego i budynku biblioteki, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii,

-podniesienie atrakcyjności Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Województwa Łódzkiego dla jej mieszkańców,

– poprawa warunków pracy, uczenia się i mieszkania w budynku użyteczności publicznej, a także podwyższenia bezpieczeństwa użytkowników budynku.

 

III. Finansowanie projektu – RPO 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna dział IV. Termomodernizacja budynków, nr naboru RPLD.04.02-IŻ.00-10-001/15

Koszt ogólny realizacji inwestycji ponad 2,2 mln złotych.

Udział budżetu Województwa Łódzkiego w kosztach realizacji inwestycji to prawie 700 tys. złotych.

Sfinansowanie z budżetu UE, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 1,5 mln złotych.

 

IV. Okres realizacji inwestycji.

2015 – XII.2017

 

V. Wykonane prace.

Zostało wykonane ocieplenie budynku głównego CKU Tomaszów Mazowiecki w którym znajduje się tę bursa tej szkoły oraz ocieplenie budynku filii Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Polegało ono na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana centralnego ogrzewania, założenie fotowoltaliki.

galeria

aktualności

nawigacja