o projekcie

06.12.2021

„Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi-Projekt VI” . Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15.

Wartość projektu

18 mln złotych

Kwota dofinansowania

ponad 8,5 mln zł

Start projektu

25.01.2021

Koniec projektu

30.09.2022

I. Tytuł projektu partnerskiego realizowanego wspólnie z Gminą Miasto Łódź jako Liderem.

„Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi-Projekt VI „. Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15.

 

II. Cel projektu:

Adaptacja obiektu zabytkowego b. banku z przeznaczeniem na biura samorządowej administracji województwa gdzie znajdzie m.in. siedzibę Sejmik Województwa Łódzkiego. Budynek będzie gruntownie wyremontowany zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynkowi zostanie przywrócony pierwotny, historyczny układ pomieszczeń. Na dole znajdzie się sala obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego , sala konferencyjna oraz gabinety a I-e i II- ie piętro zostanie przeznaczone na biura.

 

III. Finansowanie projektu – RPO 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu , VI.3 Rewitalizacja potencjału społeczno-gospodarczego, VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

Koszt ogólny realizacji inwestycji ponad 18 mln złotych.

Udział budżetu Województwa Łódzkiego w kosztach realizacji inwestycji to prawie 10 mln zł

Sfinansowanie z budżetu UE to ponad 8,5 mln zł .

 

IV. Okres realizacji inwestycji.

25.01.2021 rok – 30.09.2022 rok.

 

V. Prace wykonane na dzień 30 sierpnia 2021 roku.

– po uzgodnieniach z gestorami w zakresie przyłączeń mediów prowadzone są zaawansowane prace w zakresie robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych ,

– zaawansowane wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych

– odbywa się czyszczenie elewacji,

– renowacja świetlika.

galeria

aktualności

nawigacja