ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 20 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 13 grudnia 2022 roku do 3 stycznia 2023 roku. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomości położone w: Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63-75 i Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ks. Piotra Skargi 3.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 6 do 27 grudnia 2022 roku. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do użyczenia, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7-9.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 22 listopada do 13 grudnia 2022 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Topolowej 5 w Łowiczu.

Upoważnionym do kontaktów z wnioskodawcami jest: Aneta Supeł - Starszy Specjalista, pok. nr 115, tel. 42-205-58-72 wew. 115, tel. kom.: 662-116-820

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do użyczenia, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 8 do 29 listopada 2022 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Łasku przy ulicy 9 Maja 50.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 8 do 29 listopada 2022 roku. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem, obejmujący nieruchomość położoną w Łasku przy ulicy 9 Maja 50.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 18 października do 8 listopada 2022 roku. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej