09.06.2022 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego
przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Łowiczu przy ul. Topolowej 5

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 9 czerwca do 30 czerwca 2022 roku.

Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.