19.04.2022 Sprzedaż / Najem / Dzierżawa nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do użyczenia, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 19 kwietnia do 10 maja 2022 roku.
Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104, tel. 042 205-58-71, wewnętrzny 133.