Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaży: położona w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaży: położona w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10

17.12.2019

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 17 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 roku.

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości,

na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 28 stycznia 2020 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104,  tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.Dla niesłyszących