14.06.2022 Sprzedaż / Najem / Dzierżawa nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W SKIERNIEWICACH PRZY UL.KOZIETULSKIEGO 20.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 14 czerwca do 5 lipca 2022 roku.

 

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 26 lipca 2022 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7-9.

 

Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, pok. 103,  tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130

Termin składania ofert: 26.07.2022 r.