01.06.2021 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W PABIANICACH, PRZY UL. GDAŃSKIEJ 5 A.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 1 do 22 czerwca 2021 roku.

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości,

na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 13 lipca 2021 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104,  tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Termin składania ofert: 13.07.2021r.