Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny oznaczony nr 2A położony w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny oznaczony nr 2A położony w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3

05.11.2019

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 5 do 26 listopada 2019 roku.

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości,

na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 17 grudnia 2019 roku.

Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, pok. 104, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 132.Dla niesłyszących