04.10.2022 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomości położone w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicach: Wojska Polskiego 2-Zamkowej 24 i Dąbrowskiego 13.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 4 do 25 października 2022 roku.

Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.