04.06.2024 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 04.06.2024 r. do 25.06.2024 r.
Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.