02.08.2022 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi przy al. Piłsudskiego 159

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 2 do 23 sierpnia 2022 roku.

Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.