25.06.2024 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 25 czerwca do 16 lipca 2024 roku.
Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.